خدمات فیبر نوری شرکت پرنیان آراد

 

حفاری و کابل کشی فیبر نوری

بستر سازی فیبر نوری

طراحی شبکه های فیبر نوری

شوتینگ فیبرنوری

فیوژن

مفصل بندی

نصب OCDF

تست OTDR

شبکه های FTTH